Анонси

1 2 3 4 5

Оголошення

1 2 3 4 5

Громадська думка

Як давно Ви проживаєте у Вашому населеному пункті?
 

Привітання

Вітаємо з днем народження

Шевченка Миколу Анатолійовича

22 грудня

З днем народження щиро вітаєм, Щастя і здоров’я Вам бажаєм, Хай сміється доля ,як калина в лузі, Нехай будуть поруч добрі, вірні друзі.


Квітку Оксану Василівну

2 січня

Хай постiйний успiх, радiсть i достаток, Сиплються до Вас, немов вишневий цвiт. Хай життевий досвiд творить з буднiв свята, А Господь дарує довгих-довгих лiт!


Остапчука Миколу Івановича

2 січня

З Днем народження вітаєм, Щастя й долі Вам бажаєм, Здоров’я небесної благодаті, Миру й злагоди у хаті. Хай здоров'я, радість і достаток, Сиплються не мов вишневий цвіт, Хай малює доля з буднів свято, І дарує Вам багато літ!


Запісецького Андрія Миколайовича

2 січня

Калиною радість в душі хай квітує, Сопілка любові хай серце хвилює, А роси ранкові безмежно і щиро, Щоденно дарують наснагу і силу! З Днем народження вітаєм ! Добра і радощів бажам, Здоров’я на усі літа, Хай в серці квітне доброта.


Петрова Ігоря Івановича

3 січня

Хай здоров’я, радість і достаток, Сиплються немов вишневий цвіт Хай малює доля з буднів свято, І дарує Вам багато літ!


Козоріза Юрія Олексійовича

4 січня

Хай квітне доля у роках прекрасних, Господь дарує радість і здоров’я. Хай кожен ранок з неба сонцем ясним Осяє Вас і світлом, і любов'ю!


Дубину Івана Михайловича

4 січня

Бажаємо світлої радості й сили, Ласкавої долі, добра і тепла, Щоб ласку Вам слало небесне світило, Здоров’ям наповнила рідна земля


Олійника Анатолія Володимировича

8 січня

Із Днем народження вітаєм ! Добра і радощів бажаєм, Здоров’я на усі літа, Хай в серці квітне доброта.


Колісника Василя Васильовича

13 січня

Нехай здоров’я завжди добрим буде, Щоб в роботі ладилось усе, За справи добрі хай шанують люди, У дім хай доля затишок несе. Хай горе обходить завжди стороною, А щастя приходить і ллється рікою! Бажаєм тепла, і добра, і любові! Хай Господь дарує многії літа, А в серці довіку живе доброта.


Плетіня Віталія Володимировича

30 січня

Калиною радість в душі хай квітує, Сопілка любові хай серце хвилює, А роси ранкові безмежно і щиро, Щоденно дарують наснагу і силу!


Новини відділу Держгеокадастру

Відділ Держкомзему

 Затверджено

наказ Державного комітету

України із земельних ресурсів

від 08.01.2010 № 7

 

 Положення про відділ Держкомзему у

Шполянському районі Черкаської області 

 1. Відділ Держкомзему у Шполянському районі Черкаської області (далі - відділ) є територіальним органом Держкомзему, підзвітним та підконтрольним Держкомзему та відповідно головному управлінню Держкомзему у Черкаській області.
 2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Держкомзему, головного управління Держкомзему у Черкаській області, а також цим Положенням.
 3. Основними завданнями відділу є:
 • підготовка та внесення головному управлінню Держкомзему у Черкаській області пропозицій щодо формування державної політики в сфері регулювання земельних відносин, використання, відтворення, охорони та проведення моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру, здійснення землеустрою, встановлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища, забезпечення її реалізації та проведення земельної реформи;
 • координація роботи з проведення земельної реформи;
 • організація і забезпечення ведення державного земельного кадастру та координація робіт з підготовки земельно-кадастрової документації;
 • здійснення землеустрою і проведення моніторингу земель;
 • участь у виконанні державних, галузевих і регіональних програм з питань регулювання земельних відносин, установлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища, раціонального використання земель, їх. відтворення та охорони, проведення моніторингу земель, відтворення родючості ґрунтів, ведення державного земельного кадастру і територіального планування;
 • здійснення державного контролю за використанням та охороною земель.

4.     Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 1. подає у встановленому порядку пропозиції щодо управління землями державної і комунальної власності, установлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища, регулювання земельних відносин;
 2. надає пропозиції до галузевих і регіональних програм з питань розвитку земельних відносин, раціонального використання земель, їх відтворення та охорони;
 3. бере участь у здійсненні відповідно до чинного законодавства України державного регулювання у сфері оцінки земель, організовує та забезпечує виконання відповідних робіт, видає витяги з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, готує пропозиції щодо вдосконалення методики та порядку виконання робіт з грошової оцінки земель;
 4. готує та здійснює організаційні, економічні, екологічні та інші заходи, спрямовані на раціональне використання земель, їх захист від шкідливого антропогенного впливу, а також на відтворення і підвищення родючості, продуктивності та корисних властивостей ґрунтів, дотримання режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення інших територій і об'єктів екомережі, бере участь в організації заходів щодо відтворення корисних властивостей земельних ділянок;
 5. бере участь у підготовці і здійсненні організаційних, економічних та інших заходів у сфері встановлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища;
 6. бере участь у підготовці та здійсненні заходів щодо розвитку ринку земель, іпотеки земельних ділянок та вдосконалення системи оподаткування земель;
 7. організовує видачу і збереження бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та державних актів на право постійного користування земельною ділянкою;
 8. бере участь у підготовці пропозиції щодо формування інвестиційної політики у сфері використання та охорони земель, виходячи з пріоритетів структурного реформування економіки;
 9. уносить головному управлінню пропозиції щодо розробки нормативно-технічних документів, державних стандартів, норм і правил з питань землеустрою, використання та охорони земель;

10)  уносить пропозиції щодо розробки нормативно-технічних документів з питань розробки землевпорядної документації, ціноутворення в галузі проектування, будівництва та експлуатації протиерозійних об'єктів і споруд та в межах своєї компетенції бере участь у їх затвердженні;

11)  організовує та здійснює в установленому порядку надання платних послуг згідно з переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України;

12)  організовує в установленому порядку виконання землевпорядних робіт і проведення державної інвентаризації земель;

13)  забезпечує в межах компетенції регулювання земельних відносин, створення та ведення державного земельного кадастру та реєстрацію в його складі земельних ділянок і прав на них;

14)  виступає в установленому порядку замовником науково-дослідних, проектно-розвідувальних і будівельних протиерозійних робіт, що проводяться у межах заходів з охорони земель, реформування земельних відносин, землеустрою, ведення державного земельного кадастру, проведення моніторингу земель;

 1. здійснює відповідно до закону державне регулювання у сфері планування територій та розмежування земель державної і комунальної власності;
 2. бере участь у створенні інформаційної бази з питань реформування земельних відносин, землеустрою, охорони та проведення моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру, оціночної діяльності й земельних торгів;
 3. використовує в установленому чинним законодавством України порядку бюджетні кошти для виконання програм освоєння нових технологій, провадження іншої науково-технічної діяльності у сфері раціонального використання та охорони земель;
 4. уносить головному управлінню в області пропозиції щодо вдосконалення порядку ведення обліку та підготовки звітності з регулювання земельних відносин, використання та охорони земель, формування екомережі;
 5. бере участь у міжнародному співробітництві з питань земельних відносин, виконанні зобов'язань міжнародних документів та угод у межах своєї компетенції;
 6. здійснює в межах своєї компетенції координацію місцевих органів виконавчої влади з питань землеустрою;

21)   сприяє проведенню земельних торгів, забезпечує визначення стартової ціни земельної ділянки, що перебуває у державній та комунальній власності;

 1. здійснює в межах своєї компетенції контроль за додержанням установленого чинним законодавством України порядку, визначення розміру та відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;
 2. уносить до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;
 3. координує діяльність підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомзему та відповідних територіальних органів Центру ДЗК;
 4. контролює в межах своєї компетенції додержання фінансово-економічних нормативів виконання землевпорядних робіт, землеоціночних робіт, надання послуг у сфері збирання і використання земельної кадастрової інформації;
 5. забезпечує в межах своєї компетенції виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави в межах повноважень, визначених законодавством;
 6. забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики щодо кадрової роботи та державної служби;
 7. здійснює внутрішній контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує функціонування системи обліку;

29)   забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики у сфері охорони державної таємниці, здійснює контроль за збереженням інформації, що становить державну таємницю в єдиній системі органів земельних ресурсів, на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Держкомзему та здійснюють науково-дослідну роботу;

 1. організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, забезпечує в межах своєї компетенції виявлення та усунення причин виникнення скарг громадян;
 2. здійснює в установленому законодавством порядку методичне забезпечення місцевих органів виконавчої влади з питань регулювання земельних відносин;
 3. порушує у встановленому законодавством порядку клопотання про зупинення дії або скасування актів місцевих держадміністрацій та органів місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції, а також про притягнення осіб, винних у порушенні земельного законодавства, до передбаченої законом відповідальності;
 4. здійснює державний контроль за використанням та охороною земель відповідно до Закону України "Про державний контроль за використанням та охороною земель" та інших законів;
 5. обстежує земельні ділянки, яким заподіяно шкоду внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням;

35) здійснює відповідно до закону інші функції для виконання покладених на нього завдань.

 

5.   Відділ має право:

 • одержувати в установленому законодавством порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також від підприємств, установ та організацій Інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
 • залучати спеціалістів територіальних підрозділів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх. керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;
 • організовувати і проводити конференції, семінари, наради з питань, що належать до його компетенції;
 • утворювати за погодженням з іншими територіальними підрозділами центральних і місцевих органів виконавчої влади комісії, експертні та консультативні ради і робочі групи.
 1. Відділ в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з територіальними підрозділами місцевих органів виконавчої влади» органами місцевого самоврядування.

7.  Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Головою Держкомзему.

Начальник відділу має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади начальником головного управління Держкомзему у Шполянському районі Черкаській області за поданням начальника відділу Держкомзему у районі Черкаської області.

Старшого державного інспектора району (заступника начальника відділу та/або керівника територіального підрозділу Державної інспекції з контролю за використанням та охороною земель) призначає на посаду та звільняє з посади начальник головного управління Держкомзему у Черкаській області за поданням першого заступника начальника (заступника начальника) головного управління Держкомзему у Черкаській області - Головного державного інспектора з контролю за використанням та охороною земель області.

8.   Начальник відділу:

 • здійснює керівництво діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;
 • розподіляє обов'язки між своїми заступниками за погодженням з начальником головного управління;
 • затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов'язки працівників відділу;
 • призначає на посаду і звільняє з посади в установленому порядку працівників відділу, а за погодженням з начальником головного управління -керівників його самостійних підрозділів;
 • організовує планово-фінансову роботу в відділі, здійснює внутрішній контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує формування та вдосконалення системи обліку;
 • розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису відділу;
 • здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України та цим Положенням.

9.   Відділ утримується за рахунок державного бюджету.

 

10.   Структуру і чисельність працівників відділу в межах граничної чисельності затверджує Голова Держкомзему. Штатний розпис і кошторис відділу затверджує начальник головного управління Держкомзему у Черкаській області.

 

11.   Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

ШТАТНО-ПОСАДОВИЙ СПИСОК

відділу Держкомзему у Шполянському районі

з/п

Найменування посади

П.І.Б

Дата народження

1

Провідний спеціаліст питань кадрової роботи

Полудненко Світлана Анатоліївна

11.02.1959р.

2

Головнийц спеціаліст

Курінна Людмила Миколаєвна

19.04.1979р.

3

Завідувач сектору

Пуховський Віталій Васильович

07.05.1970р.

4

Спеціаліст 1 категорії

Береза Дмитро Сергійович

10.05.1986р.

5

Провідний державний інспектор

Курінний Василь Миколаєвич

26.05.1986р.

6

Провідний спеціаліст

Табаченко Лілія Володимирівна

28.05.1977р.

7

В.о. начальника відділу

Заєць Сергій Петрович

31.05.1981р.

8

Головний спеціаліст-бухгалтер

Кулинич Тетяна Перівна

08.01.1962р.

9

Провідний спеціаліст

Летяга Олександр Володимирович

12.08.1988р.

10

Провідний спеціаліст-юрисконсульт

Гордашевський Василь Іванович

19.08.1954р.

10

Головний спеціаліст

Лимар Людмила Петрівна

29.08.1980р.